enter@enter-biz.com
top of page
Chi phí xe buýt

Thông thường khi đã đủ 5 người thì xe sẽ xuất phát。

Xe chở 5 người thì mỗi người 30.000KRW

Trường hợp chưa đủ 5 người thì có thể trả phí thấp hơn。

Xe chở 4người thì mỗi người 40.000KRW, Xe chở 3người thì mỗi người 50.000KRW, Xe chở 2người thì mỗi người 60.000KRW, Xe chở 1người thì mỗi người 80.000KRW

Chi phí phải trả bằng tiền Hàn Quốc。

Người đến trước sẽ di chuyển trước。

Giờ làm việc: 8:00 - 22:00。

enterance

bottom of page