enter@enter-biz.com

Easy to get to your place!  

Đáp xuống sân bay lạ, xách hành lý cồng kềnh đi tìm trường học không phải

là việc dễ dàng chút nào!

该怎么走呢?

Phải đi như thế nào?

Xuống sân bay rồi chỉ cần tìm logo Enterance là được

 

 

Khi bạn xuống sân bay và thấy ‘Enterance’ thì có nghĩa là dịch vụ đưa đón an toàn và tiện lợi sẽ được bắt đầu

enterance

Our service

Meet Our

service 

 

Dịch vụ Entrance là dịch vụ đưa đón an toàn và tiện lợi dành cho du học sinh nước ngoài

 

Người hướng dẫn là những giảng viên tiếng Hàn và những sinh viên từ các trường Đại học hoặc những người chuyên môn trong lĩnh vực này。

Họ đang đợi bạn ở sân bay。

1. Máy bay        hạ cánh

 

 

2. Đến cổng A

Cách tìm thấy Enterance tại sân bay

 

3. Nhận bảng      tên

4. Lên xe

5. Đến nơi

Operational Vehicle

 

Xe thiết kế cho 5 người mang theo hành lý

 

VAN pick up

for 5 - 10 person & Their baggages

Xe thiết kế cho 2 người mang theo hành lý

Xe thiết kế cho 1~2 người mang theo hành lý

hông tin bảo hiểm xe