enter@enter-biz.com
top of page
명지3.JPG
Đăng ký pickup

" Nhất định phải nhớ nhé!

Sau khi đến phải đi đến Cổng A (A - Gate), tất cả bến xe 1 và bến xe 2"

Thông thường khi đã đủ 5 người thì xe sẽ xuất phát。

Chi phí phải trả bằng tiền Hàn Quốc。

Người đến trước sẽ di chuyển trước。

Giờ làm việc: 8:00 - 22:00。

Lịch trình đưa đón sẽ gửi qua email sinh viên trước 2 ngày。

Số điện thoại người lái xe và người phụ trách.
Director Manager 010-6291-5199.
Chief Driver  010 - 5119 - 5406 

Có thể đăng ký bằng email。

*Hãy gửi Họ Tên, Quốc tịch, Địa chỉ điểm đến, Tên chuyến bay, Bến xe đến, Ngày đến và thời gian đến

Cách tìm thấy Enterance tại sân bay

 

bottom of page