enter@enter-biz.com
 
명지3.JPG
Đăng ký pickup

" Nhất định phải nhớ nhé!

Sau khi đến phải đi đến Cổng A (A - Gate), tất cả bến xe 1 và bến xe 2"

Thông thường khi đã đủ 5 người thì xe sẽ xuất phát。

Chi phí phải trả bằng tiền Hàn Quốc。

Người đến trước sẽ di chuyển trước。

Giờ làm việc: 8:00 - 22:00。

Lịch trình đưa đón sẽ gửi qua email sinh viên trước 2 ngày。

Số điện thoại người lái xe và người phụ trách.
Director Manager 010-6291-5199.
Chief Driver  010 - 5119 - 5406 

Có thể đăng ký bằng email。

*Hãy gửi Họ Tên, Quốc tịch, Địa chỉ điểm đến, Tên chuyến bay, Bến xe đến, Ngày đến và thời gian đến

Cách tìm thấy Enterance tại sân bay

 

T2.PNG